Конкурс малих грантів в межах проекту «Посилення спроможності коаліцій внутрішньо переміщених осіб»

Конкурс малих грантів від ООН (ПРООН)

Програма розвитку ООН (ПРООН) оголошує конкурс малих грантів для неурядових організацій в громадах-партнерах Донецької та Луганської областей з метою забезпечення громадської безпеки та допомоги вразливим групам населення у створенні стійких адвокаційних органів, а також задля підвищення рівня поінформованості про права людини в громадах, які постраждали від конфлікту. Кінцевий термін подачі заявки на участь – 10 лютого 2018 року.

Більше грантів у розділі Гранти

Громади-партнери:

Донецька область: Лиманська об’єднана територіальна громада (далі – ОТГ), Черкаська ОТГ, Миколаївська ОТГ, Слов’янська, Краматорська, Дружківська, Бахмутська, Великоновосілківська, Вугледарська, Маріупольська громади;

Луганська область: Новопсковська ОТГ, Білокуракінська ОТГ, Красноріченська ОТГ, Троїцька ОТГ, Біловодська ОТГ, Чмирівська ОТГ, Марківська, Кремінська, Новоайдарська, Попаснянська громади.

 1. Цілі конкурсної ропозиції

1.1. Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення громадської безпеки та допомоги вразливим групам населення у створенні стійких адвокаційних органів (НУО) та підвищення рівня поінформованості про права людини, в першу чергу в громадах, які постраждали від конфлікту.

Беручи до уваги, що ключовими складовими діяльності ПРООН є залучення громадськості та сприяння розвитку мереж громадянського суспільства, метою конкурсу є відбір громадських ініціатив, спрямованих на:

(1) зміцнення особистої та громадської безпеки на рівні громад;

(2) допомога вразливим групам населення і створення стійких адвокаційних органів та підвищення рівня поінформованості про права людини. 

Грантові ініціативи відповідної спрямованості повинні бути оформлені у відповідності до вимог за спеціальною аплікаційною анкетою та аплікаційною формою проекту для фінансування відповідно до правил закупівель ПРООН.

На початку учасники конкурсу подають тільки аплікаційну анкету (додається нижче). За результатами оцінки та відбору аплікаційних анкет, проекти будуть презентовані на засіданнях робочих груп з громадської безпеки, які були створені в громадах партнерах. В разі підтримки проекту робочою групою з безпеки, учасники конкурсу повинні будутьнадати аплікаційну форму відповідно типу проекту (додаються нижче).

 1. Учасники конкурсу

Учасниками Конкурсу є неурядові регіональні організації Донецької та Луганської областей, які здійснюють діяльність на території громад-партнерів ПРООН в Донецькій області (див. перелік вище). Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям та приватним (фізичним) особам.

 1. Основні напрями ініціатив в рамках конкурсу

До розгляду будуть прийняті ініціативи, які відповідають цільовій спрямованості Проекту, орієнтовані на населення реалізація яких сприятиме:

 • модернізації інженерної інфраструктури сфери безпеки в населених пунктах;
 • підвищенню рівня громадської безпеки системи охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення на місцевому рівні;
 • удосконаленню механізмів громадської безпеки;
 • поліпшенню навичок та усвідомленню відповідальності перед громадами органів внутрішніх справ і місцевих органів влади, які надають послуги населенню;
 • проведенню громадського аудиту з питань безпеки та доступності до різних послуг на території громад-партнерів;
 • допомозі вразливим групам населення і створення стійких адвокаційних органів та підвищення рівня поінформованості про права людини;
 • адвокації для захисту прав уразливих категорій населення на рівні громад;
 • адвокаційній діяльності спрямованій на зменшення стигми, дискримінації, розширення прав та можливостей уразливих категорій громадян.
 • Також до розгляду будуть прийняті будь-які інші ініціативи, доцільність яких можна обґрунтувати з точки зору зміцнення громадської безпеки різних категорій населення.
 1. Обсяг фінансування

Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів країн-донорів, бюджетних, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

бюджетних, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Тип проектів Обсяг фінансування Спрямованість Аплікаційна форма
1-й (А) > 2,000 Інфраструктурні (обладнання) Додаток А
2-й (Б) > 2,000 Змішані Додаток Б

ПРИМІТКА:

А – проекти, що передбачають покращення інфраструктури та здійснення громадських заходів в рамках спрямованості Проекту;

Б – проекти, спрямовані на допомогу вразливим групам населення і створення стійких адвокаційних органів та підвищення рівня поінформованості про права людини в громадах партнерах, постраждалих від конфлікту. Бюджет проекту не повинен перевищувати 10 тис. дол. США.

Проект не містить обов’язкової вимоги щодо співфінансування, проте тим заявникам, які нададуть власний внесок організації (не менше 10% від загального бюджету проекту) або  внески з інших джерел (наприклад з бюджетів громади, бізнесу та ін.) буде надано перевагу. Цей внесок може бути зроблено як у фінансовій, так і немонетарній формі.

Термін реалізації проектів – до 3-х місяців.

 1. Вимоги до організацій

До участі у конкурсі будуть прийматися проектні пропозиції від тих організацій, які відповідають нижчезазначеним вимогам:

 1. мають статус неприбуткової або благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;
 2. працюють на підконтрольній Уряду України території Донецької або Луганської областей;
 3. мають підтверджену історію впровадження проектів та звітування;
 • мають відповідних фахівців та персонал проекту для його реалізації (керівник проекту, фахівці з юридичною/соціальною освітою та досвідом роботи з вразливими групами).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

 1. Витрати проектної пропозиції

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проекту;
 • відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);
 • підтверджені документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проектної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проектних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи тощо),      обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проектною діяльністю;
 • друкарських, поліграфічних послуг;
 • послуг зв’язку (телефон, інтернет);
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із відрядженням;

6.2. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодування витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями.
 1. Порядок подання проектних пропозицій

На початку учасники конкурсу подають тільки аплікаційну анкету (форма додається нижче). За результатами оцінки та відбору аплікаційних анкет, проекти будуть презентовані на засіданнях робочих груп з громадської безпеки, які були створені в громадах партнерах. В разі підтримки проекту робочою групою з безпеки, учасники конкурсу повинні будуть надати аплікаційну форму відповідно типу проекту (додаються нижче).

Спеціальні форми для оформлення проектних пропозицій можна завантажити за посиланнями:

Аплікаційна анкета

Проектні пропозиції, які повинні містити повний пакет документів, визначений формами відповідно до типів проектів (А, Б). Спеціальні форми для оформлення проектних пропозицій, які можна завантажити за посиланнями:

Форми проектних пропозицій для типу А

Форми проектних пропозицій для типу Б

Проектні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Ради конкурсу.

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення та аплікаційної форми. 

Пакет проектної пропозиції повинен складатися з:

належно заповненої аплікаційною форми, до якої додаються:

 • копія свідоцтва про реєстрацію;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;
 • резюме керівника проекту та не менше двох спеціалістів із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності (правова допомога).

Проектну пропозицію у форматі Microsoft Word (*.docx/*.doc) разом з сканованими додатками (*.PDF або *.JPG) слід надіслати на електрону скриньку відповідно для території реалізації проектної пропозиції, що подається:

                                    nataliia.kraskivska@undp.org

                                     alina.lebbedieva@undp.org

вказавши тему повідомлення: Конкурс «Громадська безпека». Пакет проектної пропозиції повинен бути надісланий одним листом, розмір якого не має перевищувати 8Mb.

 1. Оцінювання проектних пропозицій

8.1. Рада конкурсу

Оцінка проектних пропозицій та відбір виконавця здійснюватиметься Радою конкурсу, яка матиме наступні завдання:

 1. Розгляд і оцінка проектних пропозицій;
 2. Рекомендація або відхилення проектних пропозицій для фінансування.

Рада конкурсу складається з представників ПРООН, разом з цим вона має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору грантових проектів чи до думки місцевих органів влади, на території якої передбачається діяльність проекту.

8.2. Критерії оцінки проектів:

 • відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу;
 • узгодженість мети, завдань та методів виконання проекту;
 • конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проектом;
 • рівень компетентності організації-заявника у питаннях передбачених проектною пропозицією;
 • обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів;
 • рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проекту (керівник проекту, фахівці по наданню правової допомоги);
 • Наявність співфінансування проекту (у фінансовій чи нефінансовій формі) вважатиметься додатковою перевагою.

Зверніть увагу!

Кінцевий термін прийняття пропозицій – 10 лютого 2018 року, 12:00. Проектні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасників повідомлять електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проекту не будуть повідомлені.
 1. Звітування, моніторинг, та оцінювання проектів

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проекту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту, їх партнерами та бенефіціарами, а також через участь у заходах проекту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час-від-часу вимагатися Програмою, коли буде потрібна інформація про грантовий проект в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.
 1. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір визначатимуть індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші виділятимуть після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Контактні особи відповідно до території реалізації поданих проектних пропозицій:

    в Донецькій області:  

     Михайло Карелін: mykhailo.karelin@undp.org або +380 50 676 91 32

     Наталія Красківська: nataliia.kraskivska@undp.org або +380 95 551 77 91

     в  Луганській області: 

      Еміль Коренєв: emil.koreniev@undp.org або +380 50 577 92 55

      Аліна Лебедєва: alina.lebedieva@undp.org або +380 95 119 59 15