Безоплатна допомога внутрішньо переміщеним особам. Чи мають право?

Правова допомога для ВПО

Що таке безоплатна правова допомога? Це юридична допомога, яка повністю (або в певних випадках) частково надається за кошти Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

Безоплатна правова допомога включає в себе надання таких юридичних послуг:

 • надання правової інформації, консультацій і роз’яснень із правових питань;
 • складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;
 • складання процесуальних документів;
 • здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • забезпечення захисту особи від обвинувачення (кримінальні справи);
 • надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Первинну (БППД) допомогу можуть отримати всі особи, які перебувають на території України. Вона включає надання таких юридичних послуг:

 1. Надання правової інформації;
 2. Надання консультацій із правових питань;
 3. Складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;
 4. Надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги.

БППД надають:

 1. Органи виконавчої влади;
 2. Органи місцевого самоврядування;
 3. Фізичні та юридичні особи приватного права;
 4. Спеціалізовані установи.

Вторинну (БВПД) допомогу можуть отримати незахищені категорії населення, визначені ст.14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Вона включає надання таких юридичних послуг:

 • захист;
 • здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на БВПД, у судах, органах влади, перед іншими особами;
 • складання документів процесуального характеру.

БВПД надають:

 1. Центри з надання БВПД;
 2. Адвокати, включені до реєстрів адвокатів, які надають БВПД.

Куди має звернутися ВПО для отримання БВПД?

До Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (Центр БВПД), що працює на території відповідного населеного пункту, де особа проживає фактично (адреса реєстрації місця проживання, зазначена у паспорті, не має значення).

Адреси центрів БВПД розміщені за посиланням: http://legalaid.gov.ua/ua/local-centres

Саме Центр БВПД приймає рішення про надання особі БВПД або про відмову в її наданні, або про припинення її надання. Центр із БВПД також забезпечує складання процесуальних документів для заявників, забезпечує здійснення представництва інтересів заявників у судах, органах влади, перед іншими особами, а також видає доручення для підтвердження повноважень адвоката для здійснення такого представництва.

Яким є порядок звернення за отриманням БВПД?

Повнолітня дієздатна особа за власним бажанням звертається в Центр БВПД або в управління юстиції за місцем свого проживання й до звернення додає довідку ВПО або підтвердження того, що особа звернулася в управління соцзахисту за отриманням довідки ВПО.

Для представництва інтересів дитини-ВПО в Центр БВПД або управління юстиції повинні звернутися її законні представники (батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники установ, які виконують функції опікунів і піклувальників).

Якщо БВПД потрібна недієздатній  або обмежено дієздатній особі, то звернутися від її імені має опікун або піклувальник цієї особи.

Протягом 10 днів із дня звернення Центр БВПД приймає рішення про надання правової допомоги особі або про відмову в її наданні та письмово повідомляє про це особі, а також суду, органу влади, у яких буде здійснюватися представництво інтересів особи.

Після прийняття рішення про надання БВПД Центр призначає особі адвоката, який власне надає особі правову допомогу. Під час призначення адвоката враховуються його спеціалізація, досвід роботи, навантаження, складність справ, у яких адвокат бере участь.

Повноваження цього адвоката підтверджуються Центром БВПД.

Чому ВПО можуть відмовити в наданні БВПД?

Якщо особа не має підстав для отримання БВПД, тобто:

 1. Особа не є ВПО й не подала до органу соцзахисту заяву про отримання довідки ВПО й не належить до іншої вразливої категорії населення, визначеної ст. 14 Закону України «Про правову допомогу»;
 2. Особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою отримання БВПД;
 3. Вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними;
 4. Особі раніше надавалася БВПД з одного й того ж питання;
 5. Особа використала всі національні засоби правового захисту в справі, з якою звертається за отриманням БВПД.

У такому разі Центр БВПД приймає рішення про відмову в наданні БВПД і надсилає копію цього рішення особі з одночасним роз’ясненням порядку оскарження такого рішення (до суду), і в разі використання особою всіх національних засобів правового захисту – порядок звернення до міжнародних судових установ чи міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Що таке припинення надання БВПД?

Особі припиняють надавати БВПД, якщо:

 1. Особу було виключено з ВПО, або вона перестала належати до будь-якої вразливої категорії населення, визначеної ст. 14 Закону України «Про правову допомогу»;
 2. Встановлено факт подання особою неправдивих відомостей або фальшивих документів;
 3. Особа користується захистом іншого захисника (захисників) у справі;
 4. Особа використала всі національні засоби правового захисту в справі;

Можна замінити адвоката, який надає особі БВПД?

Так, можна, але тільки в разі:

 • хвороби адвоката;
 • неналежного виконання адвокатом своїх зобов’язань за умовами договору;
 • недотримання ним порядку надання БВПД;
 • виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають БВПД.

Важливо! Під час заміни одного адвоката іншим забезпечується безперервність надання БВПД.

Волноваське бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м.Волноваха, вул.Центральна, 43

Тел.062 44 4 15 50

dokument microsoft office word

Ресурсний центр ГУРТ