Який порядок проходження реєстрації для отримання соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю? Call-центр НАІУ

Одне з найактуальніших питань, з яким до Call-центру НАІУ звертаються люди з інвалідністю, тимчасово переміщені із зони АТО, це – «Як пройти реєстрацію для отримання соціальної допомоги?»

Ми розібралися та вивчили це питання. Подаємо систематизовану та обґрунтовану відповідь.

Підтвердженням того факту, що Ви являєтесь внутрішньо переміщенню особою  є довідка про взяття на облік. Підставами для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є наявність реєстрації місця проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

–          Для отримання довідки внутрішньо переміщена особа має звернутися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання із заявою про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи встановленого зразку та паспорт. У разі втрати паспорту необхідно звернутися у відділ Державної міграційної служби для відновлення документу.

–          Заява внутрішньо переміщеною особою подається особисто, а дітьми, дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, – через законного представника (далі – заявник). У випадку відсутності законного представника у дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або якщо діти прибувають без супроводження, таку заяву від їх імені подають органи опіки та піклування, що розташовані за місцем виявлення таких дітей.

–          Заява повинна містити таку інформацію про заявника:

 1. прізвище, ім’я, по батькові;
 2. громадянство;
 3. дату та місце народження;
 4. стать;
 5. відомості про неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
 6. відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
 7. адресу, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону;
 8. обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
 9. декларацію особи про непричетність такої особи до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
 10. відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
 11. згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

–          Разом із заявою заявник подає:

 1. документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України;
 2. у разі наявності – документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення (документ, що підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус з відміткою про реєстрацію місця проживання, військовий квиток з відомостями про проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно);
 3. у разі необхідності – свідоцтво про народження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

–          У разі подачі заяви законним представником додатково подаються:

 1. документ, що посвідчує особу законного представника;
 2. документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

–          Довідка видається у день подання заяви, і підписується представником управління соціального захисту населення.

–          На довідці проставляється печатка уповноваженого органу, а саме Управління соціального захисту

–          Відомості про неповнолітніх осіб, які переміщуються разом з батьками або членами сім’ї, зазначаються у довідці одного із заявників.

–          У разі зміни місця тимчасового перебування та звернення заявника за видачею довідки до іншого уповноваженого органу, раніше видана довідка вилучається і вносяться відповідні зміни до Бази даних.

–          У разі втрати або псування довідки, замість неї уповноважений орган видає дублікат на підставі заяви особи, яка переміщується.

–          Реєстраційні органи не мають права вимагати ніяких додаткових довідок з місця проживання про факт проживання – це є поза нормами і порядком постанови. У разі порушення та зі скаргами звертайтеся за телефоном урядової гарячої лінії (безкоштовно і цілодобово) 0 800 507 309.

–          Якщо ВПО проживають компактно у спеціальних закладах (санаторіях, гуртожитках тощо), туди зорганізується виїзд спеціальних виїзних груп, які проводять їх реєстрацію.

порядок проходження реєстрації

Нагадуємо, що Сall-центр НАІУ діє за підтримки Програми Розвитку ООН в Україні та Посольства Франції в Україні.