Розподіл ВПО за віком

З початку року служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 56 внутрішньо переміщеним особам

З початку 2019 року до Черкаської обласної служби зайнятості області звернулися за допомогою у працевлаштуванні 184 внутрішньо переміщені особи, які отримали довідку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», з них 157 осіб мали статус безробітного.

Служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 56 особам із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Професійне навчання пройшли 15 безробітних з числа ВПО.

Станом на 1 серпня 2019 року статус безробітного мали 65 ВПО, з них 43 особи отримували допомогу по безробіттю (середній розмір якої становив  2840 грн.).

Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості, представники жіночої статі (75,3%).

Вікова структура безробітних з числа ВПО є наступною: частка молоді  у віці до 35 років серед переселенців становить 23,1%, питома вага осіб віком до 45 років  – 35,4%,  старше 45 років – 41,5%.

Розподіл ВПО за віком

Розподіл ВПО за освітою є наступним: особи з вищою освітою  становлять 63,1%, з професійно-технічною – 29,2%, з початковою та середньою – 7,7%. Характерним є те, що частка переселенців з вищою освітою є переважаючою у більшості районів.

Розподіл ВПО за освітою

Професійна структура безробітних з числа ВПО: 57,6% становлять законодавці, фахівці, професіонали, службовці, 27,3% – осіб з робітничими професіями, 18,2% – особи без професійної підготовки.

Професійна структура безробітних з числа ВПО

Черкаський обласний центр зайнятості